Mellanängens Campingförening.
                                   Vi i MCF lite snyggare, lite bättre!

Mellanängens campingförening.

Byggregler.

Golvytan får max vara 60 kvadrat

Max storleken på tält är 30 kvadrat

Taket får sticka ut 50cm över tältets golvyta.

Takytan över köket får vara tältets kortsida gånger två och en halv meter

Till taket får man bara använda grön eller grå presenning.

Staket får endast andvändas på dom delar av golvet där det förekommer fallrisk.

Fasta väggar får inte förekomma.

Vid målning av golv får endast grön eller brun färg andvändas

Väderskydd får användas tillfälligt när man är här, t.ex. skjutbar gardin/partytälts vägg.(Inga fasta väggar/väderskydd får nitas/skruvas/spikas fast)

Dom flesta golven här i skogen byggdes innan dom här reglerna kom från Skärgårds stiftelsen.

Många har haft stora problem med att fixa till sina gamla golv. Rent praktiskt har det ibland varit näst intill omöjligt att fixa till takytor m.m. utan att behöva riva halva golvet så det finns några golv i skogen som har lite större tak eller golvyta än vad som egentligen är tillåtet.

Men vid nybyggnation skall ovanstående regler följas

vi accepterar inga som helst avvikelser från ovanstående mått.

Övrigt.

Det måste vara minst 30 meter till närmsta golv.

Platsen måste godkännas av MCF