Mellanängens Campingförening.
                                   Vi i MCF lite snyggare, lite bättre!

   

Golvöversyn 2018.

Golv 1. Ok Gasolslangarna behöver bytas till nästa säsong.

Golv 2. Ej uppslaget.

Golv 3. Ok

Golv 4. Ok Inget inkopplat.

Golv 5. Ej uppslaget.

Golv 6. Ok

Golv 7. Rivet. Platsen ska återställas av de förra ägarna innan säsongens slut.

Inte du Jenny, andas J

Golv 8. Brandsläckare ej synlig från ingången. Byt plats, den ska vara väl synlig så vem som helst kan hitta den snabbt vid brand.

Golv 9. Ok tills vidare ombyggnad kommer att ske.

Golv 10. Ok

Golv 11. Ok

Golv 12. Ok

Golv 13. Ok

Golv 14. Under uppbyggnad, skräpigt, se över gasolslangar.

Golv 15. Takytan för stor, se regler. Gasolslangarna till duschen för gamla.

Golv 16. Ok

Golv 18. För gammal gasolslang till värmaren.

Golv 19. Skräpigt runt golvet.

Golv 20. Skövlat för mycket runt tältplatsen.

Golv 21 Ok men se till att stolar och leksaker inte ligger på ängen när de inte används.

Golv 24 Ok

Golv 25. Ok

 

 

 

Golvöversyn MCF Haninge 2017-06-30

Golv .1: Ej uppslaget.

Golv.2: Brandsläckaren ej synlig från ingång.

Golv.3: Ingen anmärkning.

Golv.4: Takytan för stor. Måste anpassat efter gällande regler. Tältets kortsida x 2,5 meter.

Golv.5: Brandsläckare saknas.

Golv .6: Byte av för gammal gasolslang.

Golv.7: Under uppbyggnad.

Golv.8: Gasolslang till spis klippt pga. den var för murken, Brandsläckare ej synlig från ingång.

Golv .9: Brandsläckaren ej synlig från ingång.

Golv .10: Brandsläckaren ej synlig från ingång.

Golv.11: Ingen anmärkning.

Golv.12: Ingen anmärkning.

Golv.13: Ingen anmärkning.

Golv.14: Ingen anmärkning.

Golv.15: Ej uppslaget.

Golv.16: Ingen anmärkning.

Golv.18: Otillåten utbyggnad. Måste anpassat efter gällande regler. 

Golvets totala yta får inte vara större än tältets golvyta x2

(Ingen som helst ombyggnad av befintligt golv får göras utan ok från styrelsen.)

Golv.19: Ej uppslaget.

Golv.20: Ingen anmärkning.

Golv.21: Brandsläckaren ej synlig från ingång. Gasolslang till spis klippt, Gasolslang till värmare bör bytas, finns ingen årsstämpel men ser murken ut.

Golv.24: Ingen anmärkning.

 Styrelsens årliga golvöversyn 20/07

Golv 1 Nummerskylt saknas Skräpigt runt golvet

Golv 2 Ej uppslaget.

Golv 3 Under uppbyggnad Ej synlig brandsläckare Troligtvis för gamla gasolslangar (Omärkta)

Golv 4 Ingen anmärkning.

Golv 5 Skräpigt runt golvet.

Golv 6 Ingen anmärkning.

Golv 7 Skräpigt runt golvet.

Golv 8 Ingen anmärkning.

Golv 10 Ingen anmärkning.

Golv 11 Under uppbyggnad.

Golv 12 Ingen anmärkning.

Golv 13 Ingen anmärkning.

Golv 14 Ingen anmärkning.

Golv 15 För gamla gasolslangar.

Golv 16 Otillåten utbyggnad golvet för stort i förhållande till tältet. Förslag till åtgärder har framförts av styrelsen.

Golv 17 Skräpigt runt golvet.

Golv 18 Skräpigt runt golvet. Mycket som hör till golvet som är utspritt över stora ytor.

Ej godkänd placering av toa. Ska sitta ihop med golvet allt ska vara i ett stycke.

Golv 19 Skräpigt runt golvet.

Golv 20 Ej uppslaget.

Golv 21 Brandsläckare saknas. För mycket press på kortsidorna.

Golv 22 Finns ej

Golv 23 Finns ej

Golv 24 Ingen anmärkning.

Golv 25 Ingen anmärkning.

Sammanställning av Golvöversyn

Mellanängens campingförening 2013

 

Golvnr      Anmärkning

1.       Slang från koppling till kyl för gammal slang. Max 4 år.

2.      Gasolslangar för gamla. Max 4 år.
Ej uppslaget.

3.      Ingen ägare.

4.      Fastnitade väggar.
Vind- och väderskydd får endast användas vid behov.

5.      Ej uppslaget.

6.      Gasolslang för gammal. Max 4 år.

7.      Brandsläckare ej synlig från ingången.
Gasolslangar för gamla. Max 4 år.

8.     Gasolslangar för gamla. Max 4 år.

9.      Gasolslangar för gamla. Max 4 år.
Brandsläckare ej synlig från ingången.

10.  Ej uppslaget.

11.   Ej uppslaget.

12.  Gasolslangar för gamla. Max 4 år.
Införskaffa ny brandsläckare.

13.  Gasolslangar för gamla. Max 4 år.

14.  Gasolslangar för gamla. Max 4 år.

15.   För mycket brännbart material runt golvet.

16.  Gasolslangar för gamla. Max 4 år.
Nummerskylt med golvnummer saknas.
För mycket brännbart material runt golvet.

17.   Gasolslangar för gamla. Max 4 år.
Ingen synlig brandsläckare från golvet ingång.
För mycket brännbart material under golvet.

18.  Nummerskylt med golvnummer saknas.
Brandsläckare ej synlig fårn ingången.

19.  Gasolslang till värmare för gammal. Max 4 år.

20. Ej uppslaget.

21.  Gasolslangar för gamla. Max 4 år.
Nummerskylt med golvnummer saknas.
Brandsläckare ej synlig från ingången.
Parasoll räknas som fast tak, ska vara nedfällt när man ej är här.
Pressen skall skäras på kortsidorna.
Skräpigt runt golvet.

22. Ej byggt.

23. Ej byggt, men betalar varje år.

24. Utan anmärkning.
Upplysning om att byta gasolslangar till säsongen 2014.

25.  Gasolslang för gammal. Max 4 år.