Mellanängens Campingförening.
                                   Vi i MCF lite snyggare, lite bättre!

 

Styrelsemöte MCF

Datum: 10/2-2019

Närvarande: Jenny, Johan, Gill, Tommy

Ordförande: Johan

Sekreterare: Jenny

 

Dagordning:

  1. Genomgång av pärmar/papper. Vem har vilket golv? Nyckelkvittenser?

Vi gör ordning en ny pärm med nya register och har en flik för varje golv. Listan på nyckelkvittens ska uppdateras och antal nycklar som är ute ska inventeras på årsmötet. Jenny fixar register och ordningen på papper.

2.                         Efterskott eller förskott?

Förra styrelsen har fått sin aavdrag nu i efterskott. Nya styrelsen beslutar att arbetet för nästkommande år (jan-dec 2019) dras i förskott och så skall det fortsättningsvis vara.

3.                         Pantamera inlogg och hantering samt mull/bensin inköp

4.                         Yvonne sköter inlogg och hantering av detta. Tommy Roos sköter inköp av mull till dassen och bensin till gräsklipparen.

5.                         Golv 7 -vem är ansvarig och inte…

Efter samtal med golvets nya ägare, Nina, har vi gjort klargörandet: Nina lovades att skräpet och resterna från tidigare ägare skulle rensas upp av dem. Enligt nuvarande stadgar och regler står det tydligt att hanteringen av skräp runt golv ska hanteras av dåvarande ägaren annars kommer hanteringen av ärendet tillfalla föreningen. Vi har då beslutat att tidigare ägare av golv 7 kommer få en viss tid på sig, innan 1 april -2019, att städa upp. Om detta inte fullföljs kommer styrelsen att lämna över detta till en firma som forslar bort virket och de tidigare ägarna för golv 7 kommer att debiteras kostnaderna. För att undvika konflikter eller andra dispyter i framtiden kommer vissa förtydliganden att göra i stadgarna (se punkter inför årsmötet). Johan tar kontakt med de som berörs.

6.                         Regler och stadgar ska ses över inför årsmötet

7.                         Kassan och festkommitten

Det finns just nu ett överskott i kassan på 19.000 kr. Gill är ekonomiansvarig och har även tidigare suttit i festkommiten. I dagsläget har vi ingen festkommitte men Gill fortsätter att hantera dessa 5000kr som finns inom ramen för inköp inför festligheter eller ex städdagarna.

8.                         Partytältet?

Vi låter nuvarande tak sitta kvar utan väggar. Ny inventering gällande inköp av nya väggar görs inför nästa säsong, 2020.  

9.                         Vad ska vi ha för punkter i kallelsen inför årsmötet?

·         Inte längre möjligt att delbetala sina avgifter för golven, rörigt för Gill att sitta och räkna ihop. Var och en får ta eget ansvar att spara undan pengarna på egna konton.

·         Datum på sista inbetalning kommer att ändras för att det ska finnas marginal att inkassera från de som är sena med avgiften.

·         Regler kring hantering av skräp ska förtydligas i stadgarna.

·         Regler kring försäljning/överlåtelse av golv ska tydliggöras för att undvika framtida tjafs.

·         Gräsklippningen- den som klipper får informera i god tid till resten av de golvägare som är ute, ex. via facebook eller djungeltrumman att klippning kommer att ske så att alla som är ute har möjlighet att flytta sina bilar.

·         Vad gäller kring plast-taken? Johan tar kontakt med Skärgårdsstiftelsen för uppdaterade regler. Detta informeras det om på årsmötet. Innan dess sätter INGEN upp det!

·         Städdagar: 4 maj och 21 september kl.12.00

·         Årsmötet hålls den 24 mars kl.13.00. Återkommer om plats i kallelsen som går ut i separat mail till alla medlemmar. I kallelsen kommer det även finnas en bilaga med nya regler och stadgar som var och en läser igenom. Eventuella önskemål om ändringar eller övriga punkter/motioner skall inkomma senast två veckor före årsmötet, 10 mars, så att styrelsen har tid och möjlighet att bemöta dessa.

·         Hjärtstartaren

·         Eldningsförbud

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen