Mellanängens Campingförening.
                                   Vi i MCF lite snyggare, lite bättre!

Från och med säsongen 2013 gäller följande som godkändes av medlemmarna på årets föreningsstämman 24/3-2012

 

Vårstädning.

Vi gör följande på vårstädningen.

• Monterar partytältet.

• Tömmer mogna latrinkomposter.

• Monterar duschen.

•Monterar fotbollsnäten.

•Kontrolerar lekutrustning. (gungor mm. och utför ev reperationer.)

•Städning runt förråden toaletterna samt upplockning av ölburkar och annat skit som ev. ligger längst diken och stigar

•​Samt ev övriga sysslor som dyker upp.

 

Vi gör följande på Höst städningen.

•Monterar ner partytältet.

•Monterar ned duschvärmaren.

•Monterar ner näten på fotbollsmålen.

•Vinterkonserverar gräsklipparen elverket motorsågen mm.

•Städning runt förråden toaletterna samt upplockning av ölburkar och annat skit som ev. ligger längst diken och stigar

•Samt ev övriga sysslor som dyker upp.

Minst en från varje golv ska närvara på städ dagarna.

 Om inte någon från ett golv kommer så blir det ett vite på 500kr.

Vid gemensamma fester så som midsommar, Kubb samt Kräftskivan Så föreligger det ingen närvaroplikt vid förberedelserna till dessa då många tycker det ä kul att fixa inför det.

Men minst en från varje golv som har deltagit i någon av festerna ska hjälpa till att städa upp dagen efter.

Tider och datum kommer att finnas på hemsidan samt anslagstavlan.

Övriga sysslor som måste göras under säsongen är frivilligt

  Föreningen betalar 50kr per arbetad timma.

Fasta pris på följande sysslor.

Klippning av övre ängen 300 kr

Klippning av nedre ängen 300 kr

Naturligtvis gör man ren gräsklipparen efter klippning.

Trimning runt komposter gungor grill partytält mm. 1 Tim

Rengöring av sopkärlen efter sophämtning 50 kr

(Naturligtvis kan inte flera stycken hjälpa till med det och skriva 50kr var.)

Låsning och öppning av ny kompost 50kr

Medan annat som t.ex. byta olja i gräsklipparen, åka och handla t.ex. bensin eller laga något trasigt så skriver man upp tiden det tog.

Man skall alltid innan man gör något meddela någon ur styrelsen för godkännande.

(Vi kan t.ex. inte klippa gräset 5 gånger i veckan.

En pärm kommer att finnas i förrådet där man skriver upp vad man gjort och hur många timmar det tog.

Timmarna man tjänar ihop under en säsong dras av från nästkommande säsongs avgift.

 Om någon t.ex. har gjort 10 timmar och sen säljer sitt golv så får man inte 500kr från föreningen utan timmarna följer med golvet så säljare och köpare får själva komma överens om hur dom skall göra upp.

Styrelsemedlemmarna får from 2013 500 kr rabatt på säsongsavgiften.

Kommer två styrelsemedlemmar från samma golv utgår bara rabatt till den ena styrelsemedlemmen.

Styrelsen.