Mellanängens Campingförening.
                                   Vi i MCF lite snyggare, lite bättre!

Ordförande.

Johan Matteuzzi

Tfn 070-955 58 74

                                                                           mailto:fineoak@hotmail.com

                                                                            

Vice Ordförande.

Timjan Wall.

Tfn.073-741 18 99

                                            mailto:timjan.wall@gmail.com

Kassör.

Gill Frantz.

Tfn.070-749 59 01

                                             mailto:vegagill76@gmail.com

Sekreterare.

Jenny Wallin.

Tfn. 0735-90 56 22

                                        mailto:jennywallin35@gmail.com

Ledarmot/Justerare.

Tommy Roos

Tfn.070-836 07 97

                                     mailto:roos.tommy.65@gmail.com

Srv Knr 202338