Mellanängens Campingförening.
                                   Vi i MCF lite snyggare, lite bättre!

Mellanängens campingförening.

Byggregler.

Golvytan får max vara 60 kvadrat

Max storleken på tält är 30 kvadrat

Taket får sticka ut 50cm över tältets golvyta.

Staket får endast andvändas på dom delar av golvet där det förekommer fallrisk.

Fasta väggar får inte förekomma.

Vid målning av golv får endast grön eller brun färg andvändas

Väderskydd får användas tillfälligt när man är här, t.ex. skjutbar gardin/partytälts vägg.(Inga fasta väggar/väderskydd får inte nitas/skruvas/spikas fast)

vi accepterar inga som helst avvikelser från ovanstående mått.

Övrigt.

Det måste vara minst 30 meter till närmsta golv.

Platsen måste godkännas av MCF