Mellanängens Campingförening.
                                   Vi i MCF lite snyggare, lite bättre!

   

Golvöversyn 2021-07-10.

Gasolslangarna är kollade efter datum så vi inte skall behöva kolla alla varje år där av årtalen.

Golv 1. Gasolslangen till värmaren för gammal. Golvnummer ska finnas vid ingången till golvet.

Golv 2. Gasolslang 2020/2026. Byt ut gasolslang till värmare, omärkt?

Golv 3. Ej uppslaget.

Golv 4. Takytan för stor, Taket får sticka ut 50cm över tältets golvyta. Takytan över köket får vara tältets kortsida gånger två och en halv meter

Golv 5. Gasolslangar 2019/2025. Brandsläckare skall vara synlig från ingången till golvet.

Golv 6. Gasolslangen till kylbox skall bytas. Gasolslangar 2017/2023.

Golv 7. Ej synlig nummerskylt. Max antal pallkragar 2st, skräpigt runt golvet.

Golv 8. Gasolslangar 2018/2024.

Golv 9. Gasolslangar 2017/2023.

Golv 10. Gasolslangar 2020/2026.

Golv 11. Gasolslangar 2018/2024.

Golv 12. Gasolslangar 2019/2025.

Golv 13.  Gasolslangar 2018/2024.

Golv 14. Finns inte.

Golv 15. Gasolslangar 2018/2024. Vattenslangen får inte ligga permanent mellan golv och vattenposten

Golv 16. Gasolslang 2018/2024. Vattenslangen får inte ligga permanent mellan golv och vattenposten

Golv 17. Finns inte.

Golv 18. Gasolslang till  gasol spisen för gammal.2015/2021,

Skräpigt runt golvet. Otillåten utbyggnad skall rivas. Golvytan får vara max tältets golvyta x 2

Golv 19. Gasolslang 2015/2021.

Golv 20. Max antal pallkragar vid golvet 2st. Gasolslang 2015/2021.

Golv 21. Gasolslang 2017/2023. Vattenslangen får inte ligga permanent mellan golv och vattenposten

Golv 22. Fins inte.

Golv 23. Fins inte.

Golv 24. Gasolslang 2020/2026

Golv 25. Gasolslang 2020/2026.

Gasolslangar som är för gamla skall bytas snarast, övriga anmärkningar ska vara åtgärdade innan uppstart nästa vår

Vi i styrelsen anser att ni som inte var på plats när vi gick rundan och som fått anmärkningar och tagit del av den här informationen via det här mailet så ska mailet räknas som en muntlig tillsägelse. Se regel nr: 18 för mer info.

Golvöversyn 2020

Förutom den återkommande punkter som “skräp under golv” var det brandsäkerheten vi reagerade mest på, Brandsläckare ska hänga synligt för den som kommer till golvet i fall det brinner och helst vara uppmärkt. Många blandade storlekar användes och de flesta kändes små. Det skulle vara bra om alla investerade i 6 kilo pulversläckare till nästa säsong kostar 400-500 kronor beroende vart man köper.

Det anmärkningar ert golv har fått ska åtgärdats innan midsommar nästa säsong och en kontroll kommer genomföras runt den tiden.

Golv 1. Rensa under golvet. Innertaket ska bort i köket. Byta gasol slangarna.

Golv 2. Ta bort fasta väggar. Rensa under golvet. Frågetecken kring storlek på tak+kök.

Golv 3. Skräpigt runt golvet. Rensa under golvet.

Golv 4. Ej slagit upp tält.

Golv 5. Rensa under golvet.

Golv 6. Finns det en brandsläckare? Mycket odlingar runt golvet.

Golv 7. Nummerskylt saknas. Frågetecken kring växthus samt odlingar. Toalett samt dusch får ej vara utanför golvet. Brandsläckare.

Golv 8. Riva fasta väggar. Hänga brandsläckare synligt. Frågetecken kring golvytan.

Golv 9. Rensa under golvet.

Golv 10. Flytta odlingslåda närmare golv.

Golv 11. Rensa under golvet.

Golv 12. Byta gasol slangarna. Spaljé räknas som fast vägg.

Golv 13. Ta bort plank bakom golvet.

Golv 15. Om gasol rören kopplas på måste det besiktas. Minska tak yta nästa år.

Golv 16. kolla plantering/trädgård

Golv 18. Rensa under golvet. Byt gasol slangarna. Rensa kring golvet.

Golv 19. Ta bort fasta väggar. Frågetecken kring köksvägg.

Golv 20. Ta bort fasta väggar. Rensa under golvet. Minska odling till två pallar.

Golv 21. Ua.

Golv 24. Ta bort fasta väggar. Gasol slangarna ska bytas.

Golv 25. Byte av slangar till gasol kylskåp samt grillen.

Golvöversyn 2018.

Golv 1. Ok Gasolslangarna behöver bytas till nästa säsong.

Golv 2. Ej uppslaget.

Golv 3. Ok

Golv 4. Ok Inget inkopplat.

Golv 5. Ej uppslaget.

Golv 6. Ok

Golv 7. Rivet. Platsen ska återställas av de förra ägarna innan säsongens slut.

Inte du Jenny, andas J

Golv 8. Brandsläckare ej synlig från ingången. Byt plats, den ska vara väl synlig så vem som helst kan hitta den snabbt vid brand.

Golv 9. Ok tills vidare ombyggnad kommer att ske.

Golv 10. Ok

Golv 11. Ok

Golv 12. Ok

Golv 13. Ok

Golv 14. Under uppbyggnad, skräpigt, se över gasolslangar.

Golv 15. Takytan för stor, se regler. Gasolslangarna till duschen för gamla.

Golv 16. Ok

Golv 18. För gammal gasolslang till värmaren.

Golv 19. Skräpigt runt golvet.

Golv 20. Skövlat för mycket runt tältplatsen.

Golv 21 Ok men se till att stolar och leksaker inte ligger på ängen när de inte används.

Golv 24 Ok

Golv 25. Ok

 

 

 

Golvöversyn MCF Haninge 2017-06-30

Golv .1: Ej uppslaget.

Golv.2: Brandsläckaren ej synlig från ingång.

Golv.3: Ingen anmärkning.

Golv.4: Takytan för stor. Måste anpassat efter gällande regler. Tältets kortsida x 2,5 meter.

Golv.5: Brandsläckare saknas.

Golv .6: Byte av för gammal gasolslang.

Golv.7: Under uppbyggnad.

Golv.8: Gasolslang till spis klippt pga. den var för murken, Brandsläckare ej synlig från ingång.

Golv .9: Brandsläckaren ej synlig från ingång.

Golv .10: Brandsläckaren ej synlig från ingång.

Golv.11: Ingen anmärkning.

Golv.12: Ingen anmärkning.

Golv.13: Ingen anmärkning.

Golv.14: Ingen anmärkning.

Golv.15: Ej uppslaget.

Golv.16: Ingen anmärkning.

Golv.18: Otillåten utbyggnad. Måste anpassat efter gällande regler. 

Golvets totala yta får inte vara större än tältets golvyta x2

(Ingen som helst ombyggnad av befintligt golv får göras utan ok från styrelsen.)

Golv.19: Ej uppslaget.

Golv.20: Ingen anmärkning.

Golv.21: Brandsläckaren ej synlig från ingång. Gasolslang till spis klippt, Gasolslang till värmare bör bytas, finns ingen årsstämpel men ser murken ut.

Golv.24: Ingen anmärkning.

 Styrelsens årliga golvöversyn 20/07

Golv 1 Nummerskylt saknas Skräpigt runt golvet

Golv 2 Ej uppslaget.

Golv 3 Under uppbyggnad Ej synlig brandsläckare Troligtvis för gamla gasolslangar (Omärkta)

Golv 4 Ingen anmärkning.

Golv 5 Skräpigt runt golvet.

Golv 6 Ingen anmärkning.

Golv 7 Skräpigt runt golvet.

Golv 8 Ingen anmärkning.

Golv 10 Ingen anmärkning.

Golv 11 Under uppbyggnad.

Golv 12 Ingen anmärkning.

Golv 13 Ingen anmärkning.

Golv 14 Ingen anmärkning.

Golv 15 För gamla gasolslangar.

Golv 16 Otillåten utbyggnad golvet för stort i förhållande till tältet. Förslag till åtgärder har framförts av styrelsen.

Golv 17 Skräpigt runt golvet.

Golv 18 Skräpigt runt golvet. Mycket som hör till golvet som är utspritt över stora ytor.

Ej godkänd placering av toa. Ska sitta ihop med golvet allt ska vara i ett stycke.

Golv 19 Skräpigt runt golvet.

Golv 20 Ej uppslaget.

Golv 21 Brandsläckare saknas. För mycket press på kortsidorna.

Golv 22 Finns ej

Golv 23 Finns ej

Golv 24 Ingen anmärkning.

Golv 25 Ingen anmärkning.

Sammanställning av Golvöversyn

Mellanängens campingförening 2013

 

Golvnr      Anmärkning

1.       Slang från koppling till kyl för gammal slang. Max 4 år.

2.      Gasolslangar för gamla. Max 4 år.
Ej uppslaget.

3.      Ingen ägare.

4.      Fastnitade väggar.
Vind- och väderskydd får endast användas vid behov.

5.      Ej uppslaget.

6.      Gasolslang för gammal. Max 4 år.

7.      Brandsläckare ej synlig från ingången.
Gasolslangar för gamla. Max 4 år.

8.     Gasolslangar för gamla. Max 4 år.

9.      Gasolslangar för gamla. Max 4 år.
Brandsläckare ej synlig från ingången.

10.  Ej uppslaget.

11.   Ej uppslaget.

12.  Gasolslangar för gamla. Max 4 år.
Införskaffa ny brandsläckare.

13.  Gasolslangar för gamla. Max 4 år.

14.  Gasolslangar för gamla. Max 4 år.

15.   För mycket brännbart material runt golvet.

16.  Gasolslangar för gamla. Max 4 år.
Nummerskylt med golvnummer saknas.
För mycket brännbart material runt golvet.

17.   Gasolslangar för gamla. Max 4 år.
Ingen synlig brandsläckare från golvet ingång.
För mycket brännbart material under golvet.

18.  Nummerskylt med golvnummer saknas.
Brandsläckare ej synlig fårn ingången.

19.  Gasolslang till värmare för gammal. Max 4 år.

20. Ej uppslaget.

21.  Gasolslangar för gamla. Max 4 år.
Nummerskylt med golvnummer saknas.
Brandsläckare ej synlig från ingången.
Parasoll räknas som fast tak, ska vara nedfällt när man ej är här.
Pressen skall skäras på kortsidorna.
Skräpigt runt golvet.

22. Ej byggt.

23. Ej byggt, men betalar varje år.

24. Utan anmärkning.
Upplysning om att byta gasolslangar till säsongen 2014.

25.  Gasolslang för gammal. Max 4 år.