Mellanängens Campingförening.
                                   Vi i MCF lite snyggare, lite bättre!

 

Mötesprotokoll Oxnö Mellanängens campingförening.

Årsmöte 2024-03-17.

 

1. Årsmötets öppnande.

    Vice Ordförande Pether Enström öppnade mötet och hälsade välkomna.

 

2. Fråga om mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning.

 

3. Val av årsmötesordförande

     Pether Enström.

4. Val av mötessekreterare

    Mari Ketolainen

 

5. Val av två justeringsmän och rösträknare

    Gill Frantz och Bo Sjögren

 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret

    Styrelsen ges ansvarsfrihet.

 

7. Fastställande av antal ledamöter i styrelse samt val av styrelseledamöter

     Omval av: Ordförande, Kassör, Sekreterare, Suppleant.

      Ordförande Bo Sjögren, omvald, 2 år.

Vice ordförande Pether Enström 1 år kvar.

Kassör Carina Ekström, omvald, 2 år.

Sekreterare Marie Ketolainen, omvald 2 år.

Ledamot Gill Frantz 1 år kvar.

Suppleant Eva Vestin 1 år kvar.

Suppleant Marie Pettersson 2 år

 

8. Ekonomi. 

Föreningen har i dag en budget i balans. Föreningen har kontaktat skärgårdsstiftelsen om indexhöjningen vilket medför en ökad kostnad på 500kr till, alltså 5000kr/år per golv.

Jenny och Gill ser över vad som behövs för att få kanoterna i brukbart skick samt inhandlar det som behövs.

 

Det finns ett stort behov av att renovera toalängan.

Tord och Jörgen gör en koll/kalkyl på det som bör göras samt vad som behöver inhandlas.

Inköp som skall göras under 2024:

·                 Reperationskit till kanoter

·                 Träolja till bänkarna

·                 Falurödfärg till toalänga

·                 Material för att stötta upp toalängan

·                 Jord och blommor till ängen

·                 Eventuellt trädgårdsredskap

Studsmattan behöver inspekteras om den fortfarande är funktionsduglig och säker att använda.

Det kan byggas ett par nya golv till på berget.

9. Städdag

Städdagen, våren blir den 28/4-24 kl. 10.00.

Om man vill grilla, så tar man med sig eget som man vill ha/grilla.

Föreningen står för grillkol och tändvätska. 

 

Städdagen, hösten blir den 15/9-24 kl. 12.00

Om man vill grilla, så tar man med sig eget som man vill ha/grilla.

Föreningen står för grillkol och tändvätska.

 

Annars sedvanliga uppgifter på städdagen.

 

10.

Då vi sen några år tillbaka får ha tältet uppslaget året runt så får man slå in tältet med press eller liknande över vintern (Så kallad vinterpack.) Men vi får inte ha fasta väggar på våra golv så from nu ska vinterpacketet vara nertaget from 1 maj om man har börjat att vistas på campingen.

11.Övriga frågor

Dart turnering på ängen bli helgen 30/7, alla är välkomna att delta.

 

Vi kollar igenom samtliga trädgårdsredskap och inhandlar det som behövs.

 

Föreningen köper även in jord och blommor för att få det fint.

Diskussion om ev trall i partytältet.

12. Avslutning av årsmötet 

Närvarande: Mari Ketolainen, Martin Dingl, Marie Pettersson, Bo Sjögren, Nina Lising Rodrigo Olivares, Monica Enström, Pether Enström, Sussie Emretzon, Kenneth Emretzon, Gill Frantz, Göran Frantz, Jenny Eriksson, Dusan Marovic, Jörgen Krestalica, Carina Ekström, John Michelsson

Vid protokollet: Mari KatolainenJusteras;

 

 

 

Gill Frantz                          Bo Sjögren

Årsmötesprotokoll Oxnö Mellanängens Årsstämma 2023-03-19.

1. Årsmötets öppnande Ordföranden Bo Sjögren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning.

3. Val av årsmötesordförande

Bo Sjögren

4. Val av mötessekreterare

Mari Ketolainen

5. Val av två justeringsmän och rösträknare

Eva Vestin och Jenny Eriksson

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret.

Styrelsen ges ansvarsfrihet.

7. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen samt val av

styrelseledamöter

Omval av

Vice ordförande Pether Enström på 2 år, omvald på 2 år.

Ledamot Gill Frantz på 2 år, omvald på 2 år.

Ordförande Bo Sjögren 1 år

Kassör Carina Ekström 1 år

Sekreterare Marie Ketolainen 1 år

Suppleant Eva Vestin 2 år

Suppleant Lena Bergkvist 1 år

8. Ekonomi.

Föreningen gick back 2 500,00 kronor 2022.

Det finns ett stort behov av att renovera toalängan samt snygga till vägen upp från bommen. Styrelsen kontaktar skärgårdsstiftelsen om indexhöjningen.

Vi behöver ett extra årsmöte i november-december 2023 då index är klart.

När index är fastställt kan vi räkna ut arrendeavgiften från Skärgårdsstiftelsen.

Det kommer att bli en hyreshöjning av årshyran 2024.

Avgiften för 2024 tros komma ligga på 5 000 kronor för säsongen.

Det får läggas till/byggas fem golv till på berget, behovet av flera är stort då vi behöver ha in mera pengar och få ned hyran.

För att hålla ner på kostnader under året beslöt föreningen att under våra gemensamma fester så som Midsommar, Gålö-mästaren och Kräftskivan att föreningen står för grillkol och tändvätska. Eventuella tävlingar/lekar får varje deltagare betala en slant till den person som är festfixare.

9. Partytält eller bygga nytt.

Ett nytt partytält skall inhandlas vilket i framtiden tas ned till hösten och upp på våren.

Vi har röstat om samma storlek som tidigare år 6 m x 12 m.

Carina köper ett nytt partytält.

10. Toaletter behöver renoveras.

11. Städdag

Städdagen blir den 13/5-23 och 14/5-23.

Klockan 12.00 båda dagarna.

Två dagar är avsatta då det gamla partytältet behöver tas ned och det nya sättas upp.

Det gamla skall köras till tippen.

Vi kommer behöva medlemmar som ställer upp någon av dagarna eller båda om man

vill.

Annars sedvanliga uppgifter på städdagen.

12. Övriga frågor

Förslagsvis inkom förfrågan om att alla skall hjälpa till mera, det är en förening och vi

behöver hjälpas åt med vissa sysslor som att klippa gräs, plocka skräp, inköp av grillkol och bensin, kratta och annat som det finns behov av.

Förslag: Att alla medlemmar avsätter frivilligt 2-3h per säsong med valfri syssla.

En uppmuntran, sopsortera mera så vi får ned kostnaderna för sophämtningen.

13. Avslutning av årsmötet

Närvarande: Mari Ketolainen, Martin Dingl, Marie Pettersson, Bo Sjögren, Tord Vestin, Eva Vestin, Monica Enström, Pether Enström, Sussie Emretzon, Kenneth Emretzon, Gill Frantz, Göran Frantz, Jenny Eriksson, Dusan Marovic, Nina Lising, Katri Berg och Carina Ekström

Vid protokollet: Mari Katolainen

Justeras;

Eva Vestin Jenny Eriksson

Mötesprotokoll MCF 20-03-22

Medlemmarna beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Sittande styrelse sitter kvar Gill kliver av som kassör men stannar kvar i styrelsen som ledarmot. Ny kassör blir Carina.

Ordförande Bosse väljs in på 2 år.

Vice ordförande Pether välj in på 1 år.

Kassör Carina välj in på 2 år.

Sekreterare Mari väljs in på 2 år.

Ledarmot Gill välj in på 1 år.

Ekonomi, Säsongsavgiften lämnas oförändrad 2023. Föreningen ska lägga undan 10k varje år för kommande reperationer av toalettbyggnaden.

Inköp. Två dynlådor till partytältet samt blommor m.m. Eva fixar.

Jörgen kollar om han kan fixa ett skåp så vi kan ha högtalaren inlåst vid partytält under säsongen. Jörgen fixar även en plåt till den sönder rostade plåten till vår grillmöbel.

Tord fixar en avlastningsyta vid grillplatsen.

Vi storm säkrar partytältet så att vi kan ha det uppe året runt.

Eldningstunnan är till för att elda trä och ris. Inte sopor.

Förbud att på ängen (partytältet) lagra sådant som ska eldas någon annan dag.

Vi kommer att ringa in tillsyningsmannen för att visa på träd som behöver tas ned.

Regeln som säger att, Efter kl. 24:00 skall samtal, musik samt andra aktiviteter

Vara begränsad så att inget annan golvägare blir störd.

Gäller ej längre om man vistas i partytältet

Städdagen blir i år 30/04 kl:12:00

Närvarande. Bosse, Gill, Pether, Göran, Monica,

Katarina, Anton, Carlie,Krister,Jörgen.Carina.Eva,Marie, Nina,Birgitta,Daniella, Kenneth, Sussi, Tord, Leona, Jenny

Mötesprotokoll 210417

Årsstämma samt städdag.

Närvarande Styrelsen : Gill Frantz

Bo Sjögren, Pether Enström, Mari Ketolainen och

samtliga medlemmar i Mellanängens Campingflrening.

- Ansvarsfrihet för styrelsen godkännes.

- Gill redovisar ekonomin. Idag finns det 44.000:- minus sophämtning.

- Inköp, för iår: ny alkoholmätare.

Under övriga frågor: Carina Ekström sköter bokföring.

Gräsklippningen sköts om som under tidigare år, medlemmarna själva ordnar med detta.

En åkergräsklippare har skänkts till föreningen av Jörgen. De som vill lära sig att köra denne kontaktar Jörgen.

Intressekoll:Ifall vi ska köpa in ett släp så tar vi upp frågan nästa år.

Städdagen gick som planerat.

Oljning av utemöbler.

Partytält uppe.

Studsmattan ihopsatt.

Rensat ute i skogen.

Fixat/planering av grill.

Gemensam grillning.

Vid pennan: Mari Ketolainen

MCF Styrelsemöte

 

Datum 2021-02-15

Närvarande: Gill Frantz, Jörgen Krestalica, Timjan Wall, Tommy Roos, Mari Ketolainen.

 

1.Mötets öppnande.

2. Genomgång av Mellanängens alla tidigare regler, stadgar och bestämmelser. Dessa behöver justeras om.

3.Planering av kommande arbetslag som bestämdes på förra årsmötet.

Bygg och underhålls laget

Gräsklipparlaget

Odlingsgruppen, gröna gruppen

Sop och latringruppen

Förråd och lekgruppen

Festgrupp

Vi kan/ska hjälpas åt. Känner du eller kanske vet var du har din styrka så skriv ner det här annars blir du tilldelad en plats i ett lag.

4.Omval av styrelsen på städdagen. Vi behöver ha in förslag på nya styrelsemedlemmar.

5. Valberedning behövs inför nästa års stämma.

6.Ordförandeposten blir ledig.

7.Årsmötet skjuts längre fram då vi lever i en pandemi.

Det kommer att ske på städdagen som är den 16/5-2021 klockan 12.00.

Minst en från varje golv skall närvara.

 

Väl mött!

Styrelsen Mellanängens campingförening

 

 MCF möte 8/7 2020

·       Närvaro

-Gill,Göran.Lena,Susanne Z,Tommy,yvonne, NinaL Birgitta,Monica,Peter,Jörgen,Carina.Timjan,Lennart,

Kenneth,Sussi.

·       Info från skärgårdsstiftelsen Timjan informerar

-Ingen info

·       Ekonomi Gill informerar

-Ekonomin är stabil. Fakturan från skärgårdsstiftelsen är betalad .Alla medlemmar har betalat. Dagsläget finns det ca 32,800 kr på kontot.

·       Förslag på arbetslag i stället för att skriva upp tid . 500kr avdrag på årsavgiften . Då det är svårt att veta hur ekonomin ser ut efter indexhöjningar/medlemar som lämnar är det bra att ha så många fasta inkomster som underlättar planering av inköp/fakturor mm.

-         Förslag på att pärmen försvinner och att alla medlemmar delas upp i olika arbetslag utan ersättning. Alla höll med om att det är svårt att veta hur mycket pengar vi har då vi har olika summor i avdrag samt att vi inte vet hur kommande höjningar ser ut. Om vi alla hjälps åt med allt behöver vi ev ej höja medlemsavgiften så mycket.

·       Inköp 2020

-Köpa in studsmatta till barnen –Birgitta köper in fick en Budget på 3500kr

-Planteringslådor vid ängen – Alla tycket det var ok Timjan skall försöka ficka lådor.

- Grillen- Jörgen erbjöd sig med Tord som ej var närvarande att fixa grillen. Eva kan ev få tag i ett galler. Grillen skall användas till att grilla i ej eldas.

·       Regler behövs uppdateras förenklas

-         Solcellslampor? Följs inte skall denna regel vara kvar?

-         Solceller någon enstaka så man har nått ledljus samt någon vid sitt golv ok man ansvarar själv för dom som man sätter ut och under städdagen på hösten går vi runt och samlar in och kasserar dom som ev medlemmar ej tagit hand om.

-         Ej betald avgift efter sista maj tillfaller golvet föreningen? Diskuterades hur vi skall göra med ev golv som inte går att sälja hur gör vi ? Styrelsen tar upp frågan och kommer med förslag senare.

·       Soppor – sortera glas och kartong som kan återvinnas vid Gålö handlaren ? Stor kostnad av soppor och extra kärl .- Alla höll med om och det klubbades att man tar med sig stora kartonger typ ölbackar och glasflaskor och sorterar på lämplig plats.

·       Hjärtstartaren? – Skall registreras och sättas upp vid ute dassen.

·       Medlemmar som lämnar?- Lennart tackar för sig efter över 30 år på berget .. Ev tar Peter Sundman över golvet Styrelsen har kontakt med Lennars samt Peter för lösa ekonomiska problem som uppstod med årshyran. Golvet skänkes av Lennart men han vill sälja sina saker mm

·       Städdag Vt 26/4 Kl 12:00 -Ht 4/10 kl:12

·       Fetsansvarig Bosse- Bosse är lekfarbror och har man några önskemål eller idéer kan man vända sig till honom. Han sköter även kontakten med nedre campingen inför Kubben.

·        Styrelse förslag ord Timjan vice Jörgen kassör Gill sekreterare Marie Ledamot Tommy .Röstas in på 2år

-         Inga invändningar från medlemmarna som även gav styrelsen ansvarsfrihet.  

·       Användning av hemsidan – Regler uppdateras styrelsen skall träffas och rensa och skickas till Bosse som lägger ut dom på hemsidan. Vi betalar för hemsidan och bör då använda den så ös på med bilder mm till Bosse.

·       Övriga frågor

-         Brandsläckaren måste fyllas på eller köpas in ny då den är använd Jörgen kollar upp vilket som blir billigast.

-         Slang vinda plus slang som kan ligga kvar i diket skall köpas in så vi har vatten framdraget till grillplatsen.

-         Trappan ner till stenstranden. Några av medlemmarna påpekade att dom ej kan använda sig av den vägen för att ta sig ner då trappan ej går ner hela vägen samt att det inte finns något att hålla sig i. Detta kontrolleras och planeras på städdagen då självklart skall kunna användas av alla våra medlemmar.

 

 

MCF Årsmöte 2019-03-10

Ordförande: Johan Sekreterare: Jenny Wallin Nya Styrelsen: Johan - ordförande, Gill- kassör, Jenny-sekreterare, Tommy -suppleant och Timjan - vice ordförande

Dagordning:

1. Hälsa välkomna​ och ha en presentation av dagordningen

2.

Någon som har att tillägga​ under övrigt​?

3. Nuläget:

● Kontroller av området samt golv sker i samråd med Skärgårdsstiftelsen under maj månad. Johan kommer boka tid med tillsynsmannen.

● Diket som går hela vägen från partytältet ner till “bomen” behöver ses över,

● Golv nr 7: Johan har haft samtal med Henrik och Henrik. De är informerade att virket ska tas bort innan 1 april. Därefter, om bortforsling inte sker, kommer en firma ta hand om bortforsling.

● Styrelsen kommer ha sin sedvanliga runda på alla golv för att inspektera gasoltuber, slangar, brandsläckare mm.

● Hemsidan - Bosse fortsätter att sköta den. Skicka gärna bilder som han kan uppdatera med.

4.Ekonomin: ​Fakturan har ej kommit men ekonomin ser stabil ut.

5. Ansvarsområden:​ Mull och bensin, sophämtning-Tommy, Pant- Yvonne, Fastigheter som vi arrenderar ska vi sköta underhållet på. Vi alla behöver ta ansvar för att

hålla efter i området. Vi gör en inventering inför vårens första städdag.

6. Klippning av gräsmattan! ​Info ut på Facebook så att alla kan flytta bilarna. Gärna någon dag innan så att alla som är ute vet när de ska flytta sina bilar.

7. Uppdatering av vilket golv som “tillhör” vilken toalett!!! Toa nr: Toalett nr 1​: 1, 3, 4, 11, 24, Toa nr. 2:​ 20, 14, 13, 16 Toa nr. 3:​ 19, 2, 5, 6, 7. Toa nr 4: ​15, 12, 9, 18, 8 Toa nr 5:​ 21, 25, 10

8. Festkommitte:​ Vill någon vara eller kan Gill sköta inköp? Nedre Campingen har Gills kontaktnummer så Gill fortsätter vara kontaktperson. Ingen som under mötet ville ha detta ansvar. Skulle någon vilja vara ansvarig för ett speciellt evenemang så är det bara att kontakta styrelsen.

9. Plasttakens​ vara eller icke vara: Johan informerar om att vi inte får ha plasttak. Tankar som har gått på att vi skulle ha tillåtelse att bygga plasttak var efter att en tillsyningsman var ute och ställde frågan om varför vi inte har stabilare plasttak. Detta är INTE detsamma som att det är ok att ha det. Vi har regler att förhålla oss till utifrån arrendet via Skärgårdstiftelsen, detta innebär inte att vi har fritt spelrum att göra allt som inte står i stadgarna eller deras regler.

,

10.Inköp:​ Vinkeljärn till solpanel, eventuella inköp kan tillkomma efter att Skärgårdsstiftelsen har varit där och sett över. Kåpa till bomlåset så att det skyddas för eventuella försök att bryta upp det. Inga inköp görs utan styrelsens godkännande. 11.Påminnelser kring övrigt underhåll:

● Glöm inte att använda mull i latrinen annars är det svårt att få det till jord.

● Nya Vinkeljärn till solceller i tältet köps in och fixas på städdagen- Bosse fixar,

● Diket behöver rensas vem gör vad? -ALLA kommer att få hjälpas åt under städdagen!!!

● Fotbollsmål- vem fixar? Svets finns och Martin kan svetsa om delarna finns. Även lövblås kommer att finnas på städdagen.

Övrigt: ●

Vårens första städdag blir 4 maj kl.12.00 Gill köper in korv till alla. Eget sunt förnuft gäller kring hur många korvar man kan äta!!!

Sista städdagen blir första lördagen i september 7/9-2019 ● Hjärtstartaren? Jenny kollar upp och bjuder in till en gemensam dag där alla kan delta. Vi behöver se över plats den ska sitta på. Kan vara bra att den registreras så att andra kan komma åt den. Mellan dassen finns utrymme. Just nu finns en registrerad hjärtstartare vid båtklubben.

● Grillen: Ute i Sollentuna sätter de upp nya grillar, Tommy har kontakter att få köpa in grill från smed, gjutjärnsgrill. Någon annan behöver köpa in för att kunna få ett bättre pris och Tommy kollar upp vad det kan landa på. Han återkommer även med bilder. Vi kommer ha en omröstning framöver då den är dyr.

● Endast giltig frånvaro godkänns för de som inte kan närvara på städdagen. Ex att man arbetar eller är sjuk. MAn kan få en uppgift att fixa något en annan dag/tillfälle. Det viktiga är att inte bara hälften av golven är representerade så att det blir för få som hjälper till. Ogiltig frånvaro eller frånvaro som ej meddelats till styrelsen kommer golvet debiteras en straffavgift på 500kr.

● Ombyggnad av sitt golv: Behöver inte lämna in ritning på ombyggnad när det nya ska se lika ut som det gamla. ● Alla behöver rensa under sina golv. Det är många som har bråte liggande under sina golv. Eftersom det är en brandrisk behöver vi ta ett krafttag och rensa upp. Vi kan försöka samordna så att vi tar ut en större bil /släp vid tillfälle för de som behöver hjälp med bortforsling.

● Vid försäljning/ överlåtelse av golv ska det ske genom styrelsen. Någon från styrelsen ska bevittna och underteckna. Viktigt att det står tydligt vad som gäller vid Överlåtelsen gällande golvets befintliga skick mm.

● Gill behöver skriva en fullmakt gällande kontot som tillhör MCF ifall att hon förolyckas så att inte föreningens pengar tillfaller Gills familj.

● Fråga kring varför nya styrelsen tog ut arvode i förskott: För att inte föreningen ska ligga i skuld till medlemmar som flyttar, samt att vi ska veta hur mycket vi har att röra oss med inför nästa år. Om en styrelsemedlem slutar under mandatperioden får den betala tillbaka till föreningen. Om en styrelsemedlem inte uppfyller sitt arbete och får “sparken” kan föreningen kräva tillbaka förskottet.

● 1000 kr max får dras av på avgiften för arbete året innan. ex gräsklippning eller annat mer krävande arbete/ underhåll. Även detta skall godkännas av styrelsen. Sedan får vi som medlemmar själva använda sunt förnuft, vi kan inte kräva avdrag för allt vi gör. Meningen är väl ändå att vi ska ha det trivsamt där ute i området och en del saker bör vi göra ideellt utan en tanke på ersättning.

Vid tangentbordet:

……………………………………………………. Datum: 10/3-2019 Jenny

Dagordning extrastämma 15-12-2018

Styrelsen kallade till extrastämma med anledning av att den avgår.

Till ny ordförande valdes Johan Matteuzzi.

Till ny vice ordförande valdes Timjan Wall.

Till ny kassör valdes Gill Frantz.

Till ny sekreterare valdes Jenny Wallin.

Till ordinarie ledarmot valdes Tommy Roos.

Närvarande

Bo Sjögren. Jörgen Krestalica. Pether Enström. Carina Ekström. Gill Frantz. Farfar

Kenneth Emretsson. Timjan Wall. Monica Enström.

Jenny Wallin Jenny  Eriksson.

Birgitta Granberg. Cristina Lising. Lena Älja

Christer Älja. Mari Ketolainen. Yvonne Cederlid. Tommy Cederlid.

Vid pennan Bo Sjögren.

MCF, Föreningsstämma 2018-03-24

1. Mötets öppnande

Medlemmarna beslutade att nuvarande styrelse sitter kvar.

Medlemmarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Pether informerade om nya avtalet och avgifts höjningarna som vi får.

Pether informerade om vår ekonomi, vi har förnärvarande inte många kronor i kassakistan men det är flera medlemmar som inte betalt avgiften än.

Festkommittén kör som vanligt i år, och får 5000kr + burkpengarna att disponera. Från 2019 så beslutades det att en person i festkommittén som har ansvar för pengar och inköp får 500 kr i avdrag på säsongsavgiften de övriga får ingen ersättning utan är med för det är kul.

Tak till partytältet är inköpt och det kommer från i år sitta uppe permanent. Under säsongen kommer Bosse Jörgen och Tordan att fixa till grillen. Sen beslutades det att om någon vill fixa till målen så står föreningen för mattrialkostnaden.

Hjärtstartaren som vi fått kommer att placeras i en brevlåda i prånget där dusch värmaren satt förut, vidare så kommer någon från röda korset ut till oss i sommar och häller en kurs om hur den ska användas.

Det är flera medlemmar som stör sig på skräphögen vid golv 7 och vill att den ska försvinna så snart som möjligt, Troligtvis kommer även tillsyningsmannen att störa sig på högen om han kommer på besök.

Platsen ska vara städad innan säsongens slut.

28/04 .kl.12:00 har vi vårens städ dag.

 

Eva undrade om vi får ha plast tak istället för press.

Då de nya reglerna är lite luddiga och svåra att tyda så återkommer vi i frågan när vi i styrelsen har fått information av stiftelsen.

Medverkande.

Bosse, Pether, Jörgen, Carina, Lelle, Kenneth, Cia, Gill, Eva, Tord, Lena med sambo. Jenny, Cristina, Birgitta.

MCF Föreningsstämma 18/03/2017

Mötesprotokoll

Nuvarande styrelse sitter kvar och medlemmarna beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Pether informerade om ekonomin och vi beslutade att medlemsavgiften lämnas oförändrad säsongen 2018.

Jörgen informerade om panta mera. Vi kommer att ordna någon form säckställ i prånget mellan förråden, vidare är det viktigt att burkar och petflaskor är tomma när de läggs i säckarna då de annars är ganska äckliga att hantera då de ska transporteras bort i privatbilar.

Föreningen får 200kr per säck som pantas och det beslutades att öronmärka pengarna från panten till festkommittén. Pengarna som kommer in under säsongen förs över på festkommitténs konto nästkommande säsong.

Inköp, Alexander köper in nya gungor samt en linbana. Bosse köper in fler lampor med tillbehör för partytältet

Vidare beslutades att ny grill kommer att byggas då vår nuvarande håller på att krakelera.

Vidare kommer några att på städdagen kontrolera varför vårt förråd sjunker. EV åtgärder kommer att sättas in under säsongen.

Duschen vid dassen kommer att rivas och gasolvärmaren köptes av Bosse på golv 13 för 500kr.

Vidare beslutades att det inte är tillåtet att jobba mot föreningen och när man nått maxbeloppet man kan få i rabatt nästkommande säsong ge bort timmar till någon annan medlem.

Det arbete som genererar rabatt på nästkommande säsongs avgift är knutet till golvet och dess medlemmar. Arbete utöver det som genererat maxbeloppet kan ej sparas eller överlåtas.

Solcellslampor får ej placeras ut längst stigarna.

Vårstädningen kommer i år att vara 22/04 kl.12:00

Vidare röstades de om en ny regel.

Om medlem bryter mot våra regler. T.ex. har väldigt skräpigt runt sitt golv eller bryter mot andra av skärgårdstiftelsens uppsatta regler. Så ska styrelsen ge medlemen en muntlig tillsägelse, om medlemmen inte bättrar sig så skickar styrelsen ut 2st skriftliga varningar sen blir medlemmen utesluten ur föreningen. Medlemen får då på sig att innan nästkommande säsongs början att antingen återställa platsen d.v.s. ta med sig allting eller sälja golvet till en av styrelsen godkänd köpare.

Om den f.d. medlemmen inte lyckats med något av ovanstående övergår golvet till föreningen01/04 nästkommande år.

Festkommittén får i år 5000kr till årets samankomster men kan om de behöver mera pengar söka det av styrelsen.

Deltog i årets stämma gjorde Bosse, Kenneth, Peter, Monica, Jörgen, Carina, CINA, Birgitta, Linda, Tina, Yvonne, Tommy, Jenny, Eva, Tord, Alexander, Peter Daun, Peter Sundman,

Föreningsstämma 19/03/2016 

Mötesprotokoll.

 Nuvarande styrelse sitter kvar och medlemmarna beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Angelica kliver ur festkommittén och Linda kliver in. Festkommitténs får from i år 5000kr att röra sig med.

Årsavgiften lämnas oförändrad.

Inköp. En Karaoke maskin med tillbehör kommer att köpas in. Gill Googlar och kollar.

Vidare beslutades det att en extra gräsklippare modell billig köpes in då våra Klippo som inte kan gå sönder är sönder hela tiden.  Vår solcell kommer att monteras upp vid partyrtältet. Tillbehör så som batteri lampor mm kommer att köpas in. Bosse handlar och fixar det.

Vidare beslutades att en ram byggs som partytältet monteras på och att vi gör en grusbädd inne i tältet. Alexander fixar virke med tillbehör till ramen och Jörgen fixar ut gruset.

Gasolslangarna skall bytas ut var 6e år istället för vart 4e år

Vårstädning 14/05 kl:12:00/Höststädning 03/09 kl:12:00

Kenneth informerade att golv 21 är till salu för 12000kr och golv 3 har övertagits av föreningen och bortskänkes mot årsavgiften.

Övriga frågor, Cristina tog upp att hon tyckte det var väldigt skräpigt runt vissa golv.

Styrelsen hänvisar till våra ordningsregler där det klart och tydligt står att Golv ägaren är skyldig att städa runt sitt golv

 Mötet avslutas.

Närvarande. Bosse Kenneth. Pether. Jörgen. Carina. Monica.  Sebastian. Gill. Leona. Alexander. Lelle. Jenny. Linda. Birgitta. Cina. Cristina. Vid pennan Bosse.

 

Mötesprotokoll

Föreningsstämman 14/03/2015

Nuvarande styrelse sitter kvar.

Medlemmarna beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Nya lås är inköpta och nycklar har kvitterats ut av närvarande medlemmar.

Alex fixar någon som lagar låsfästet på vår bom som förstördes vid inbrottsförsöket i vintras.

Pether informerade om att vår ekonomi är god och att årsavgiften lämnas oförändrad nästa år

Vidare skall årsavgiften from nästa år vara inbetald senast 28/02.

Föreningen kommer att köpa in ett vollyboll nät med tillbehör.

När det gäller golvöversynen kommer styrelsen att ta bort farliga gasolkopplingar samt för gamla slangar vid översynen. Övriga nyheter när det gäller golvöversynen är att när någon får ett nedslag på någonting har vederbörande 30 dagar på sig att åtgärda felet om det inte är åtgärdat efter 30 dagar utgår böter på 500: -

Nya medlemmar i festkommittén blir Gill och Angelica.

Vi kommer att försöka få tag på en trubadur till kräftskivan i år.

Övrigt tog frågan om ett golv till ungdomarna upp men inget beslut togs nu då vi ska höra med ungdomarna vad de vill ha.

Deltog på mötet gjorde.

Närvarande.

Lars Pettersson.

Angelica Efstahiou.

Gill Pettersson.

Petet Daun.

Kenneth Sussi Emretzon.

Jenny Ericsson.

Aurora Lewen.

?Lindblom

Pether & Monica Ensröm.

Carina Hedlund.

Lennart Jansson

Birgitta Granberg

Leona Kangur.

Jörgen Krestalica.

Carina Ekström.

Jan Welits

Bo sjögren.

Christina Lising.

Alexander Nilsson.

Tord Westin.

Eva Westin.

Mötesprotokoll

Mellanängens campingförenings Förenings stämma 2014-03-22.

·         Val av styrelse. Nuvarande styrelse sitter kvar.

·         Medlemmarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

·         Nuvarande festkommitté sitter kvar och utökades med en.   Martina Lindbom

·         Inköp. De beslutades att köpa en grön press som kommer att inhandlas till partytältet då taket läcker. Vidare kommer föreningen att köpa en ny musikanläggning som kommer att drivas av redan inköpt solpanel anläggningen kommer att byggas in i ett skåp som kommer att placeras vid partytältet.

·         Vårens städ dag blir andra lördagen i maj. Det beslöts också att vi kör den dagen permanent.

·         Årsavgiften för nästa säsong lämnas oförändrad.

Närvarande.

Kenneth Emretzon. Sussi Emretzon. Pether Enström. Monica Enström. Bosse Sjögren.

 Jörgen Kristalica. Carina Ekström. Eva Westin. Tord Westin. Jenny Eriksson.

Lennart Jansson. Aurora Leven . Martina Lindblom. ? Lindbom. Susanne Zanders. Carina Hedlund.

Birgitta Granberg. Christina Lising.

                                                                Mötesprotokoll extrastämman 27/04

På stämman beslutades att en ny regel skulle införas för att styrelsen ska ha ett bra verktyg att få medlemmar med tvivelaktig betalnings moral att betala säsongsavgiften i tid.

Ny regel röstades igenom nämligen.

Hela avgiften skall vara betald 28/02.

Är inte full avgift erlagd läggs en förseningsavgift på 500: - på den nya räkningen som skickas ut.

Den skall vara föreningen tillhanda senast 31/03

Är inte full avgift erlagd 31/03 läggs ytterligare en förseningsavgift på 500: - på den nya räkningen som skickas ut.

Är inte full avgift erlagd 30/04 Blir berörda golvägare utesluten ur föreningen och är tvungen att innan säsongens slut 31/10 sälja sitt golv till en av styrelsen godkänd köpare.

Har golvägaren inte lyckas sälja sitt golv innan säsongens slut övergår golvet och allting som är kvar på golvet till föreningen.

Närvarande medlemmar från samtliga golv utom golv 03 och golv 16.

Vid pennan Bosse

Mötesprotokoll

 MCF. 09/03/2013

Val av styrelse. Nuvarande ordförande Kenneth Emretzon.  och Kassör Pether Enström sitter kvar.

Vice ordförande Åsa Runersten har sålt sitt golv och till ny vice ordförande valdes Jörgen Krestalica

Vår sekreterare Gert Rosencrantz har klivit av och till ny sekreterare valdes Bosse Sjögren.

Till suppleant och justerare valdes Carina Ekström.

På mötes beslutades att arbete som utföres av medlemmarna under säsongen medför en rabatt på 50 kr per arbetad timma som dras av från nästkommande säsongs avgift.

Max 20 timmars jobb per golv och säsong vilket kan ge en max rabatt på 1000 kr

En pärm finns i gamla förrådet där man skriver upp vad man gjort och hur många timmar det tog.

Två nya regler presenterades och godkändes av medlemmarna.

Medlem som inte planerar att sätta upp sitt tält skall meddela styrelsen detta och ange skäl.

Golv som står outnyttjade mer än 3 säsonger dvs. Att golvägaren inte sätter upp sitt tält

Övergår i föreningens ägo om inte särskilda skäl föreligger vid 3e säsongens slut.

När det gäller om och tillbyggnader av befintligt golv så får ingenting göras innan styrelsen har gett sitt tillstånd.

Hundar ska hållas kopplade då naturreservatets regler kräver detta. Vi har också medlemmar som är hundrädda.

Övrigt tas regeln om förbud att bjuda ut vänner och bekanta till kräftskivan bort.

Tältet är först och främst till för medlemmarna. Finns ej plats där får vederbörande som bjudit ut vänner ordna sittplattser åt dom utanför tältet

Inköp för säsongen.

Jörgen har fått i uppdrag att att inhandla en ny gräsklippare Så vi har en reserv om någon går sönder.

Pether köper nya stroppar till partytältet Kenneth köper en ny röresedetektor till lampan vid toalängans gavel.

Årets städ dag blir 27/04 kl:12:00 Det är som beslutades på föreningsstämman 24/03 förra året obligatorisk närvaro d.v.s. minst en person från varje golv skall närvara.

Vid 0 närvaro från något golv utgår ett vite på 500: -

Närvarande.

Kenneth Emretzon

Sussi Emretzon

Pether Enström

Monica Enström

Dusan Marovic

Jenny Eriksson

Carina Ekström

Jörgen Krestalica

Lasse Pettersson.

Eva Westin

Aurora Lewen

Bosse Sjögren

Carina Hedlund

Lelle Jansson

Vid pennan/Bosse

MCF-möte 24/3-2012

Val av styrelse


Medlemmarna godkänner sittande styrelse.Ekonomi.

Ekononomin i föreningen är god.Genomgång inköp.

Div svetsjobb på körbom samt container behövs och godkänns.KOstnad okänd i nuläget.

Inköp av Solcell med tillhörande batterier kablage och lampor för uppsättande vid

toaletter och förrådsbyggnad godkänns till en maxkostnad av 6000:-
Några andra inköp är inte inplanerade för tillfället


Städdagar.

Vårstädning : LÖRDAGEN 28/4 start 12-13:00
Höststäd : LÖRDAGEN 1/9 start 12-13:00
en från varje golv skall närvara vid vår samt höststädning.
Vid noll närvaro från ett golv utgår ett vite på 500:-


Ang div arbete på området under säsong.

Förslaget som gått ut tidigare ang vår samt höst-städning samt div göromål under

säsong, och ersättning därav godkännes.
Info om detta kommer att sättas upp på ansklagstavlan.


Aktiviteter.
Till kräftfesten i augusti är det tillåtet att ha vänner utanför föreningen med.

Varje golv ansvarar för städning och etc för dittagna gäster.

övrigt

Angående diskussionen om en separat nyckel till container. Det beslutas att det

blir som tidigare, dvs samma nyckel som till bom.

Styrelsen erhåller ett arvode på 500:- för merarbete under året.(Per golv)

Festkommitén erhåller likaså ett arvode på 500:- för merarbete under året.(Per

golv)

Vid tangenterna : Gert Rosencrantz


    MCF. Möte 12/03/2011.

                                                                                  Val av styrelse.

Medlemmarna godkänner sittande styrelse.

Medlemmarna har även godkännt att arbetslaget från 2010 sitter kvar även detta år.

2. Ekonomi.

Vi har nu ca 27.300:-

Inbetalningsdag flyttas tillbaka några dagar till den 25/3. Allt för att det inte ska bli nåt strul med avgifter etc.

3. Inköp.

Frågan om inköp av ett nytt partytält är ju onekligen av intresse varför vi beslutade att avsätta ca 9000:- för detta ändamål.

Även en ny musikanläggning är av intresse varför Kenneth blir pappa för att kolla upp en anläggning som vi talade om. Det verkar landa på en 3-4000:-

Utöver det kan nämnas att en eller två st bänkar till partytältet kan komma att bli av intresse. Detta är inte bokat och klart, men finns med i beräkningarna.

Övriga inköp verkar inte att vara nödvändiga för tillfället.

4.Övriga frågor.

Festkommitén kommer att se ut som följande. Sussi, Jenny, Anna samt Tina.

Där Jenny blir ansvarig för en budget som vi avsatte 2000:- för.

Vi beslutade även att ingen ersättning kommer att utgå för arbetet i festkommitén.

Ang datum för aktiviteter: Det verkar vara lite flytande med datumen, varför vi återkommer med dem så fort de blir bokade. Efter Bla. lite prat med stackarna i diket. ;-)

Deltagare:

Kenneth & Sussane Emretzon; Jenny Eriksson & Dusan Marovic, Lennart Jansson, , Bo Sjögren, Lasse Pettersson, Hans & Anna Rydman, Shariar, Pether Enström, Gert Rosencrantz, Pla Kamsukum, Arne Borg, Oläsligt, P-O

Vid Penna & tangentbord: Gert Rosencrantz

Sekreterare

Möte MCF 2010-07-04

Deltagande.

Lennart & Ulla Jansson, Kenneth och Sussi Emeretzon, Bosse Sjögren, Peter & Monica Ehnström, Mattias Andersson. Helene Larsson, Bo Frick, Cina Hedlund, Gert och Pa Rosencrantz ,Hans Rydman,

Dusan Marovic, Jenny Eriksson, Alexander Nilsson.

Val av ny sekreterare

Mattias Andersson avgår efter 8 roliga år, Till ny sekreterare valdes Gert Rosencrantz.

Inköp:

Det åligger alla barn och vuxna att se till att föreningens gemensamma saker hålls rena och hela.

Wollybollsnät+ boll

Kubb,

Bandyklubbor ca 8-10 st inklusive mål & bollar

Basketkorg

Badmintonbollar

Karborrs tennis

Såpa

Svabb för rengöring av sopkärl

Senare inköp till kräftskivan

Regler:

Viktigt att vi alla följer uppsatta regler som Skärgårdsstiftelsen har satt upp, har man frågor kom gärna och fråga någon ur styrelsen.

Dragkamp:

Jenny E & Farbror Bo ansvarar för tid, viktigt att vi vinner över husvagnsfolket även i år J.

Kubben:

2 lördagen i augusti. Vi gör som förra året beställer ca 75 pizzor från Gålö, viktigt med planering ihop med Husvagnscampingen, och här vinner vi också J.

Kräftskivan:

1 lördagen i augusti, inköp av nya lampor, det pratades om olika alternativ på musik Trubadur, eller vår Pether E med fru sjunger mot betalning eller så kör vi vår musikanläggning. Viktigt att tänka på att sittplatserna i tältet är till för medlemmar i första hand MAO vår egen kräftskiva.

Vid pennan

Mattias Andersson

MCF. Möte 21/03/2010

1. Val av styrelse.

Medlemmarna godkänner sittande styrelse. Förslag togs upp om att ta in en suppleant under året.

2. Ekonomi.

Vi har nu 23 000 kr i kapital men det behövs 27073 kr för första räkningen, Uppskattningsvis så kommer det in ca 24 000 kr till.

Nästa år tidigarelägger vi årsavgiften till den sista februari detta för att säkerställa kostnaden till Stiftelsen.

3. Inköp.

Frågan togs upp igen gällande inköp av en container där vi kan ställa in dyra saker vi får se hur, förslag är att höra om vi kan hyra en container Mattias hör med Cramo.

Kanske inköp av en projektor billigt för tv kvällar Dusan kollar, Keneth har fixat en gasolgrill som står på ängen men alla får ta med sin egen gasolflaska.

Peter/Bo kollar om vi kan köpa billigare torv. (Till Dassen.)

4. Byggregler. Takytor & fasta väggar.

Vi måste respektera Skärgårdsstiftelsens byggregler, dom få som har för råkat bygga för stort kommer att informeras under början av säsongen så att detta kan rättas till.

4.Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

5. Info till medlemmarna i arbetslaget.

Alla förutom Cina Peppe har nu fått arbetsinformation, Keneth ger Cina Peppe information.

Deltagande.

Lennart Jansson, Kenneth och Sussi Emeretzon, Bosse Sjögren, Peter Ehnström, Mattias Andersson. Olle Sundgren,

Dusan Marovic,

Vid pennan Mattias Andersson

Sekreterare

Protokoll MCF Dagordning 2007-08-18

 1. Brevet till medlemmarna gällande följande av uppsatta regler:

Brevet gav vissa rektioner då medlemmarna tycker att vi kan ha en mer öppen dialog där man säger till varandra i stället för att sända ut ett brev. Dock så löstes alla brister efter att brevet kommit ut. Dock så är det lite luddiga regler gällande väggarna bör säkerställas.

 1. Fastställande av möten

Medlemsstämma sista lördagen i april kl13:00

Städdag/arbetsdag tredje lördagen i maj kl13:00

Kräftskiva första lördagen i augusti ca 18:00

Kubb 11 augusti alternativt 2 lördagen i augusti ca 12:00

Städdag/arbetsdag andra lördagen i oktober kl13:00

 1. Större inköp säsongen 2007

1 stycke El-verk

Högtalare för utomhusmiljö

 1. Inköp säsongen 2008

Virke till partytältet för att bygga en stabilare ställning

Åror och delar för byggande av en båt kärra

Material till tak (dassen)

Fotbollsmål (aluminium)

Gemensam varmvatten beredare

Två bord till

 1. Säkerhet

Det får under inga omständigheter finnas levande ljus på dassen

Alla måste inköpa till sitt golv en brandsläckare skall vara synlig, förslag direkt till höger vid huvudingången.

 1. Husvagnscampingen

Husvagnscampingen bjuder in till champagne frukost kl 09:00 lördagen efter midsommarhelgen plats ängen nedanför husvagnarna.

 1. Förslag utveckling av Kubben med husvagnscampingen

Förslag har inkommit att vi skall ha hel grillad gris och karaoke.

Husvagnscampingen tar med egna partytält.

Deltagare: Mattias Andersson, Gunnar Ek, Kenneth & Sussane Emretzon; Jenny Eriksson & Dusan Marovic, Lennart Jansson, Olle Sundgren, Tord Westin, Åke Jansson, Pether & Monica Enström , Bo Sjögren, Lasse Pettersson, Per-Ove Koppanen, Hans & Anna Rydman, Jörgen Krestalica, Göran Engman.

Mattias Andersson Jenny Eriksson,

Sekreterare Justerare

Protokoll Mellanängens Campingförening 31 juli 2006.

 1. Avtalstid

Mattias Andersson har varit i kontakt med Skärgårdsstiftelsen och vi har ett rullande 3 årskontrakt.

 1. Skärgårdsstiftelsen är mycket nöjd med vår verksamhet då dom även använder oss som ett gott föredöme när dom pratar med andra liknande föreningar som våran.

 1. Regler Skärgårdsstiftelsen vill att vi skriftligt sänder in en försäkran på att vi har rättat till de tidigare synpunkterna från Skärgårdsstiftelsen gällande att några golv var för stora. Mattias Andersson kommer att sända in en försäkran på att detta är reglerat viket det är.

 1. Trivsel och regler

Se till att locken till soptunnorna alltid är väl stängda.

Alltid rulla upp/ta bort skyddsväggar när vi inte är här.

Rulla ihop vattenslangar när vi fyllt på vatten.

Om möjligt använda toapapper som snabbare bryts ner av naturen.

Anmälningslistor till gemensamma sammankomster exempel kräftskiva detta för att vi skall veta hur många som kommer.

 1. Inköp

Fler bänkar och eventuellt en mullbank till.

Vi har ej för avsikt att köpa in mer leksaker för 2007.

 1. Städdag

Lördagen den 9 september

Vid pennan 2006-09-05

Mattias Andersson

Sekreterare Mellanängens Campingförening

Protokoll MCF 06-04-22

Mellanängens Campingförening

Dagordning

 1. Val av ny ordförande och Vice Ordförande

Till ny Ordförande är Keneth Emeretzon vald av medlemmarna

Till ny Vice Ordförande är Jörgen Krestalica vald av medlemmarna

Ovanstående ändringar kommer rapporteras till berörda personer/myndigheter.

 1. Inköp

Lördagen 06-04-29 inhandlas lek utrustning till barnen

Jörgen Krestalica ansvar för båt + båtmotor

 1. Aktiviteter

Lördagen 06-08-05 Kräftskiva

Lördagen 06-07-22 Kubb

Gällande musik till kräftskivan återkommer Mattias Andersson och Pether Enström i frågan.

Beslut är dock taget att vi inhandlar trubadur till årets kräftskiva efter lyckad erfarenhet från år 2006.

 1. Ekonomi

Styrelsen har ansvarsfrihet

Pether Enström (kassör) har inköpsrätt upp till en kostnad av 5000 kr kostnader däröver skall beslutas av minst en ur styrelsen.

 1. Övrigt

Ny toalett indelning införd och upplagd på hemsidan www.oxnocamping.se

 1. Deltagare

Keneth Emertzon Ny ordförande

Jörgen Krestalica Vice ordförande

Pether Enström Kassör

Mattias Andersson Sekreterare

Amanda Jansson Avgående ordförande

Lennart Jansson

Tord Westin

Eva Pettersson

Veronica Kristoffersson

Anette Pettersson

Monica Karlsson

Olle Sundgren

Susanne Emertzon

Skrivet av Mattias Andersson

den 27 april 2006