Mellanängens Campingförening.
                                   Vi i MCF lite snyggare, lite bättre!

Från och med säsongen 2013 gäller följande som godkändes av medlemmarna på årets föreningsstämman 24/3-2012

 

Vårstädning.

Vi gör följande på vårstädningen.

• Monterar partytältet.

• Tömmer mogna latrinkomposter.

• Monterar duschen.

•Monterar fotbollsnäten.

•Kontrolerar lekutrustning. (gungor mm. och utför ev reperationer.)

•Städning runt förråden toaletterna samt upplockning av ölburkar och annat skit som ev. ligger längst diken och stigar

•​Samt ev övriga sysslor som dyker upp.

 

Vi gör följande på Höst städningen.

•Monterar ner partytältet.

•Monterar ned duschvärmaren.

•Monterar ner näten på fotbollsmålen.

•Vinterkonserverar gräsklipparen elverket motorsågen mm.

•Städning runt förråden toaletterna samt upplockning av ölburkar och annat skit som ev. ligger längst diken och stigar

•Samt ev övriga sysslor som dyker upp.

Minst en från varje golv ska närvara på städ dagarna.

 Om inte någon från ett golv kommer så blir det ett vite på 500kr.

Vid gemensamma fester så som midsommar, Kubb samt Kräftskivan Så föreligger det ingen närvaroplikt vid förberedelserna till dessa då många tycker det ä kul att fixa inför det.

Men minst en från varje golv som har deltagit i någon av festerna ska hjälpa till att städa upp dagen efter.

Tider och datum kommer att finnas på hemsidan samt anslagstavlan.

Styrelsemedlemmarna får from 2013 500 kr rabatt på säsongsavgiften.

Kommer två styrelsemedlemmar från samma golv utgår bara rabatt till den ena styrelsemedlemmen.

Styrelsen.