Mellanängens Campingförening.
                                   Vi i MCF lite snyggare, lite bättre!

Ordförande.

                                                                            

Bosse Sjögren

Tfn.070 631 20 14

                                                                   bosjogren@bredband.net

Vice Ordförande.

Pether Enström.

                                                                 pether.enstrom@gmail.com

Tfn. 070 863 43 22

Kassör.

Carina Ekström.

carina_ek@hotmail.com

TFN 070 577 9 80

                              mailto:vegagill76@gmail.com

Sekreterare.

Mari. Ketolainen.

                                                           mariketolainen@hotmail.com                          

Ledarmot.

Gill Frantz.

Tfn.070-749 59 01

                                                                                                                              

Mobil nr. 0720 497910

  

Srv Knr 202338